Verzekerde zorg

Als u ergens last van heeft is het vanzelfsprekend dat u daar vanaf wilt. Klachten zijn een symptoom van disbalans. In mijn begeleiding kijken we naar de oorzaak van uw klacht. Waar komt de klacht vandaan?

Ik geef tips en handvatten, die u helpen om situaties hanteerbaar te maken en uw mentale weerbaarheid te versterken. Maar mijn belangrijkste instrumenten zijn vragen stellen en luisteren. Dat stelt u in staat om zelf een eigen antwoord te geven op wat er speelt. Samen dringen we door in de structuur die tot de klacht heeft geleid. Hierdoor bent u in staat om te voelen wat u werkelijk nodig heeft. Met dit inzicht kan u nieuwe keuzes maken en opent u de weg naar uw eigen vitaliteit.

Het handhaven van de huidige situatie kan stressvol zijn en klachten veroorzaken, maar tegelijkertijd levert het wat op - zoals veiligheid of zekerheid. Zo is het ook met veranderen; er ontstaan nieuwe mogelijkheden, maar tegelijk gaan er ook dingen verloren. Als psycholoog faciliteer ik inzicht in beide kanten.

"De klacht is een symptoom"

Verzekerde zorg

Vergoeding van de begeleiding bij klachten is in bepaalde gevallen mogelijk via de Generalistische basis GGZ, middels uw ziektekostenverzekering/basisverzekering.Klachten die in aanmerking komen voor vergoeding zijn o.a.:

  • Stemmingsstoornissen als depressie en/of angst
  • Autismespectrum stoornissen, AD(H)D en PTSS
  • Neuropsychologische begeleiding bij N.A.H. (niet aangeboren hersenletsel, revalidatie, prikkelverwerking)

Let op bij het volgende: Relatieproblemen, werkgerelateerde stress en burn-out vallen niet altijd onder verzekerde zorg. Onderzoek dan of uw werkgever wellicht wil (mee)betalen, vaak zijn daar mogelijkheden voor.

 

Praktische informatie

Ik ben BIG geregistreerd GZ Psycholoog, reg. Nr. 19061680025.

Een correcte verwijzing van uw huisarts, met daarop uw complete gegevens en BSN, met vermoeden van een DSM V stoornis is noodzakelijk om voor vergoeding in aanmerking te komen (eigen risico is wel van kracht). De intake is altijd verzekerd en verder zijn de ernst en aard van uw klachten leidend of vervolggesprekken vanuit de verzekering vergoed worden. Deze verwijzing van de huisarts heb ik voorafgaand aan de intake graag in mijn bezit. Een kopie of foto ervan is voldoende.

 

Gecontracteerde zorgverzekeraars

Ik heb in 2023 contracten met de volgende verzekeraars:

  • Achmea/Zilveren Kruis en dochtermaatschappijen
  • CZ/Ohra en dochtermaatschappijen
  • Menzis
  • ONVZ
  • ASR/Ditzo
  • DSW

Bij enkele andere verzekeraars als VGZ en AON heb ik geen contract. Indien u daar verzekerd bent heeft u een restitutiepolis nodig om het vergoed te kunnen krijgen. In dat geval betaalt u de factuur eerst zelf en kunt u deze kosten , afhankelijk van welke polis u precies heeft, deels of volledig gerestitueerd krijgen door uw verzekeraar. Informeer zelf bij uw verzekeraar, vergoeding bij een restitutiepolis van een verzekering waar ik geen contract mee heb is uw eigen verantwoordelijkheid.

Tarieven in de GBGGZ zijn gepubliceerd op de website van de NZA; de Nederlandse Zorg Autoriteit. Gecontracteerde sessie tarieven kunt u zelf nagaan bij uw eigen verzekeraar. Intake sessies duren doorgaans 90 minuten en voor vervolgsessies reserveer ik doorgaans 75 minuten.