Verzekerde zorg

"De klacht is een symptoom"

Verzekerde zorg

Vergoeding van de begeleiding bij klachten is in bepaalde gevallen mogelijk via de Generalistische basis GGZ, middels uw ziektekostenverzekering/basisverzekering.

Klachten die in aanmerking komen voor vergoeding zijn o.a.:

 • Stemmingsstoornissen als depressie en/of angst
 • Autismespectrum stoornissen, AD(H)D en PTSS
 • Neuropsychologische begeleiding bij NAH (niet aangeboren hersenletsel), revalidatie, prikkelverwerking

Let op: Relatieproblemen, werk-gerelateerde stress en burn-out vallen niet altijd onder verzekerde zorg. Onderzoek in dit geval of uw werkgever wil (mee)betalen, vaak zijn daar mogelijkheden voor.

 

Huisartsverwijzing, praktische informatie

Ik ben BIG geregistreerd GZ Psycholoog, reg. Nr. 19061680025.

Een correcte verwijzing van uw huisarts is noodzakelijk om voor vergoeding in aanmerking te komen. Hierop dient vermeld te worden:

 • uw complete gegevens en BSN nummer
 • vermoeden van een DSM V stoornis
 • gedateerd op een datum voorafgaand aan het intakegesprek bij mij

De intake is dan altijd verzekerd (NB eigen risico is wel van kracht). De ernst en aard van uw klachten bepalen of vervolggesprekken vanuit de verzekering vergoed kunnen worden.

De huisartsverwijzing dient voorafgaand aan de intake in mijn bezit te zijn. Een kopie of foto ervan is voldoende. Let op; dit is een 'harde' voorwaarde om de intake door te kunnen laten gaan. Sommige huisartsen willen u eerst zelf gezien en gesproken hebben voordat ze de verwijzing verstrekken. Deze verwijzing kan dus niet achteraf nog even snel geregeld worden, dan is de intake niet verzekerd en dient u zelf de kosten te voldoen en kan dan ook niet gerestitueerd worden. Wanneer u gebruik wilt maken van vergoeding uit de basisverzekering, verzoek ik u mij pas te benaderen voor het plannen van een intake wanneer u de huisartsverwijzing in uw bezit heeft. Bellen of mailen voor informatie kan natuurlijk altijd, van harte welkom!

 

Gecontracteerde zorgverzekeraars

Ik heb in 2023 contracten met de volgende verzekeraars:

 • Achmea/Zilveren Kruis en dochtermaatschappijen
 • CZ/Ohra en dochtermaatschappijen
 • Menzis
 • ONVZ
 • ASR/Ditzo
 • DSW

Bij enkele andere verzekeraars zoals VGZ en AON heb ik geen contract. Indien u daar verzekerd bent, heeft u een restitutiepolis nodig om de kosten vergoed te kunnen krijgen. Voor meer informatie, zie hieronder bij Vergoedingen en tarieven.

Vergoedingen en tarieven

Vergoeding van de begeleiding bij klachten is in bepaalde gevallen mogelijk via de Generalistische basis GGZ, middels uw ziektekostenverzekering/basisverzekering. Er zijn 2 situaties mogelijk:

A) ik heb een contract met uw verzekeraar

Indien ik een contract heb met uw verzekeraar dan factureer ik niet aan u, maar rechtstreeks aan uw verzekeraar. U merkt daar niets van, behoudens mogelijk eigen risico die de verzekeraar bij u in rekening brengt.

B) ik heb geen contract met uw verzekeraar

Indien ik geen contract heb met uw verzekeraar, factureer ik wel rechtstreeks aan u. U betaalt de factuur dan eerst zelf aan mij. U kunt deze kosten, afhankelijk van welke polis u precies heeft, deels of volledig gerestitueerd krijgen door uw verzekeraar. Informeer zelf bij uw verzekeraar, vergoeding bij een restitutiepolis van een verzekering waar ik geen contract mee heb is uw eigen verantwoordelijkheid. Ook bij vergoeding van deze 'contractvrije' zorg geldt dat er sprake moet zijn van een geldige huisartsverwijzing.

 

Wettelijk vastgestelde tarieven in de GGZ

Tarieven in de GBGGZ van 2023 vindt u hieronder, en zijn tevens gepubliceerd op de website van de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit). Let op; onderstaande tarieven betreffen uitsluitend wettelijk vastgestelde tarieven van de GGZ (verzekerde zorg) . Voor andere vormen van dienstverlening die ik bied, zoals begeleiding van niet verzekerde zorg en loopbaangesprekken, gelden andere tarieven. Deze zijn op offerte basis.

Diagnostiek sessies zijn Intake sessies (doorgaans 2 sessies van 90 minuten) en Behandeling sessies zijn vervolgsessies (doorgaans 3 tot 12 vervolgsessies van 75 minuten).

Diagnostiek: 5 min.       € 37,87

Diagnostiek: 15 min.     € 65,19

Diagnostiek: 30 min.    € 108,04

Diagnostiek: 45 min.    € 151,07

Diagnostiek: 60 min.    € 173,40

Diagnostiek: 75 min.    € 211,34

Diagnostiek: 90 min.     € 259,01

Diagnostiek: 120 min.   € 373,08

 

Behandeling: 5 min.      € 29,68

Behandeling: 15 min.    € 52,99

Behandeling: 30 min.    € 90,36

Behandeling: 45 min.    € 128,40

Behandeling: 60 min.    € 152,50

Behandeling: 75 min.    € 187,76

Behandeling: 90 min.   € 229,30

Behandeling: 120 min.  € 337,14